(ชมคลิป)จังหวัดเลย เริ่มฉีดวัคซีนพระราชทาน 5,000 โด๊ส ทยอยฉีด 8-10 กันยายน นี้


วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นางวิภารัตน์ วรหาร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเลย นายบัญชา ผลานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเลย โดยวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนในวันนี้ เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับพระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2,500 คน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ที่บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนถึงบ้านกรณีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้สอบถามความเป็นอยู่ มาตรการป้องกัน รวมถึงกล่าวให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดเลยจะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ให้ครบทั้งหมด
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /