(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 22 ราย นอกพื้นที่ 15 ราย ในพื้นที่ 7 ราย


วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่าวยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 18+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 15 ราย ในพื้นที่ 7 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,697 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 239 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,440 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 232 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,440 ราย วันนี้หายส่งตัวกลับบ้าน 72 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ กรุวเทพฯ 1 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ชลบุรี 9 ราย สระบุรี 1 ราย และ หนองบัวลำภู 3 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 113 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 115 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 11 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 2 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 382 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง เตียงว่าง 2,018 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 132,503 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 77,891 โด๊ส
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่าวยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวเชิญชวน ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างพื้นที่ ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดเลย ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ไปแจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีนได้ที่ สถานรักษาใกล้บ้าน ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ขอให้ทราบว่า ผู้ป่วยมราเสียชีวิต สอบประวัติแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีน อาจะรอฉีดวัคซีนที่ได้รับฟังมาว่าดีกว่าของรัฐบาล ขอเรียนให้ทราบว่า วัคซีนทุกยี่ห้อ มีมาตรฐานสามารถป้องกันโรคโควิดได้เท่าเที่ยมกันหมด
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย