เลย (ชมคลิป) ปลุกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สวนป่าห้วยศอก อำเภอด่านซ้าย

สวนป่าห้วยศอก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลุกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นายอรรถ เสนาสาร ผู้ฟื้นฟูสวนป่าห้วยศอก พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านห้วยตาด ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน บริเวณสวนป่าห้วยศอก ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อปลุกจิตสำนึกชาวชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศน์ของป่าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในบรรยากาศที่เรียบง่าย รูปแบบดนตรีในสวน ท่ามกลางธรรมชาติ และสภาพอากาศที่เย็นสบายกับอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
สำหรับสวนป่าห้วยศอก มีเนื้อที่ประมาณ 380 ไร่ ได้รับการพลิกฟื้นจากไร่ข้าวโพด การทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยว ให้กลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้ง 5 ระดับ ประกอบด้วยไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และใต้ดิน รวมถึง พืชสมุนไพรต่าง ๆ ถือเป็นแหล่งอาหารของชุมชนให้ชาวบ้านได้พึ่งพิงเก็บหาของป่า เก็บเห็ด หาหน่อไม้ พืชผัก และยาสมุนไพร ตลอดจน ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของอำเภอด่านซ้าย เช่น กิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ สวนป่าห้วยศอก ยังมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการดูแลผืนป่า นั่นคือ ให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด จนกลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการดูแลสุนัขและแมวจรจัดในอำเภอด่านซ้าย เป็นการควบคุม ลดจำนวนประชากร สุนัขและแมว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย