หนองบัวลำภู – บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565/66 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลาการในสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งเขต 1 เขต 2 และ สพม.เลย หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองบัวลำลำภู เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ 2566 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)และมีข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่า พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยมีข้าราชการในสังกัดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ปี 2565 และ 2566 รวมทั้งสิ้น 30 คน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ 2566 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ ที่เหมาะสม นั้น
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันนี้ มีผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ แยกเป็น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ประจำปี 2565 จำนวน.18 ราย และ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย ในจำนวนเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จำนวน 2 คน
ในขณะที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าราชการที่ได้รับต่างซาบซึ้งในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ต่างมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดี และมีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติ จนมีผู้อำนวยการโรงเรียนหลายท่านได้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังมี