ขอนแก่น – เทศบาลเมืองชุมแพออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ ป้องกันไข้เลือดออก

เช้าวันนี้ (8 ก.ค.63) นายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพ พร้อม อสม.ออกฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านเรือนประชาชน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออดและควบคุมพาหะนำโรคอย่างเข้มข้น

ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มความรุนแรงของโรคมากขึ้น ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลบ้านเรือนที่พักอาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก