ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ เปิดการฝึกอบรม“โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”ประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (8 ก.ค.63) ที่ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8พัน.2 นายวิชิต สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองไผ่ และตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 คืน 3 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ คือประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองไผ่ จำนวน 50 คน และเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีทีมวิทยากรในการฝึกอบรมมาจาก สภ.ชุมแพ, รพ.ชุมแพ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น, วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย วิทยาลัยเขตขอนแก่น, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ, มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย จังหวัดขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่าย และวิทยากรจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8พัน.2 ได้นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังค่าย อีกด้วย