ขอนแก่น(ชมคลิป)ลูกจ้างพยาบาลร้องศูนย์ดำรงธรรมขอบรรจุเป็นข้าราชการ หลังเป็นด่านหน้ารับมือสงครามCOVID-19

ลูกจ้างพยาบาล รพ.ขอนแก่น 197 คน ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ เรียกร้องขอบรรจุเป็นข้าราชการ ตามมติ ครม. 7 เม.ย.2563

               วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น  นายธีรวัฒน์  บุตรราช  อายุ 27 ปี ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการ รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วยลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพรพ.ขอนแก่น ประมาณ 10 คน ได้เข้ายื่นหนังสือกับ นายกิติพงษ์  เบี้ยวโกฎิ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมม จ.ขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรมให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น มีสิทธิคัดเลือกเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 7 เม.ย.  2563  โดยวิธีการคัดเลือกด้วยกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ พร้อมเอกสารที่อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่  7 เม.ย. 2563 หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.3.3 /28 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563 และเอกสารแสดงรายชื่อพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 197  คน

นายธีรวัฒน์  บุตรราช ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า  สาเหตุที่ได้มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรอัตราบรรจุข้าราชการแก่พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 38,105 อัตรา ใน24 สายงาน ในส่วนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่นปฏิบัติงานไม่ต่างจากพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับบรรจุและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในขณะเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงตามคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขออนุมัติอัตราราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุนี้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ เห็นว่าการบรรจุข้าราชการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563  ครั้งนี้มีเพียงตำแหน่งบางกลุ่มเท่านั้นที่มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการได้แก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามที่ปรากฏในหนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.3.3 / 28 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563 ส่วนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่มีประมาณ 197 คน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการมอบขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยการอนุมัติให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการแต่ในทางกลับกันพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบกับถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการได้ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ขอนแก่น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการขอให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่มีประมาณ 197 คน มีสิทธิคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เม.ย. 2563  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่