ขอนแก่น-โรตารี่สากลมอบห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยนักเรียนบ้านโนนทันวิทยา


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายบุญสุข โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับคุณวิมล คชินทักษ ผู้ว่าการภาคโรตารี่สากลภาค 3340 คุณมิตซึทากะ อีดะ ผู้ว่าการภาครับเลือกโรตารี่สากล ภาค 3350 คุณอายูมิ อิฮาระ นายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุริยวงศ์ ภาค 3350 คุณกมลเนตร นาวิบูลวงศ์ นายกสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น ภาค 3340 พร้อมด้วยคณะโรตารี่จากประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร และ ขอนแก่น จำนวน 29 คน

ภายในการประสานงานจากคุณพัชรินทร์ นันทวิริยานนท์ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่นได้มอบห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยนักเรียนจำนวน 1 หลังตามโครงการปรับปรุงห้องสุขาเพื่อสุขอนามัย โดยสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสโมสรโรตารี่ประเทศไทย

นอกจากนั้นยังได้มอบ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน เช่น ลูกโลก ลูกฟุตบอล กระเป๋านักเรียน ขนมจำนวน 30 ลัง และมีการอบรมให้ตัวแทนนักเรียนฝึกการทำสบู่เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนต่อไป