ขอนแก่น-โรงเรียนอมตะวิทยา-วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะมอบทุนเพื่อการศึกษา ปีที่ 8


ที่อาคารรัตนาภรณ์ บริเวณลานกิจกรรม ของ ร.ร.อมตะวิทยา-วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ เลขานุการ กองทุนหรู บุญศรี อมตวงศ์ ผอ.รร.อมตะวิทยา-วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อรับมอบ มีการแสดงการมอบทุนการศึกษาที่ผ่านมา 2,121 ทุน จำนวนเงิน 3,934,700 บาท สำหรับ ปีการศึกษา2563 (2564) เป็นครั้งที่ 8 มีนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธาน เปิด เพื่อมอบทุน แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับทุน ตามคุณสมบัติ ดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น 363ทุน รวมเป็นเงิน 624,400 บาท


สถานศึกษาโรงเรียนอมตวิทยา -วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองวิทยะฐานะ เมื่อปี 2503 ปัจจุบันมีอายุนานกว่า 60 ปี ผลิตบุคคลากร เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นสถาบันแหล่งสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ การศึกษา สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่สำคัญเป็นสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ดังคำขวัญว่า “ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน” เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา คติสโลแกนว่า “เรียนดี การกีฬาเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม”


ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเข้ากองทุนหรู-บุญศรี อมตวงศ์สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพฑ์ 043-491036 โทรสาร 043-491800 ไลน์ หรือID:@amataschool ในเวลาทำงาน