ศรีสะเกษ – นอภ.พยุห์ นำ ขรก.-ชาวบ้าน ลงแขกดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ แปรรูปขายหารายได้สร้างอนุสาวรีย์ ร.5

นอภ.พยุห์ นำ ขรก.-ชาวบ้าน ลงแขกดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ แปรรูปขายหารายได้สร้างอนุสาวรีย์ ร.5

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงนาสาธิต ข้างบ้านพักนายอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอส. ร่วมกันทำกิจกรรม ลงแขกดำนา ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในเนื้อที่ 2 ไร่ ที่อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอพยุห์ เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและส่วนราชการ ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีชาวบ้านและส่วนราชการร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่นา 2 ไร่ ใช้เวลาลงแขกปักดำเพียงแค่ 15 นาทีก็แล้วเสร็จ ซึ่งบ่งบอกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สมัคสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี

นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ กล่าวว่า แปลงนาดังกล่าว เป็นแปลงนาสาธิตของอำเภอพยุห์ มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ได้ผลผลิต จากการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วนำไปสีได้ข้าวสาร รวมประมาณ 500 กิโลกรัม จากนั้นได้บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม นำไปขายในราคา กิโลกรัมละ 59 บาท ได้เงินประมาณ 29,500 บาท ซึ่งในปีนี้ก็คาดว่าจะได้ผลผลิตในอัตราใกล้เคียงกัน โดยเงินที่ได้จากการขายข้าว ก็จะได้นำเข้ากองทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ ร.5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพยุห์ ซึ่ง อ.พยุห์ เป็นอำเภอเดียว ใน จ.ศรีสะเกษ ที่ยังไม่มีอนุสาวรีย์ ร.5 อีกทั้งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 9 แสนบาท จึงต้องมีการเปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญทุกภาคส่วน และรายได้จากการทำนามาช่วยเสริม โดยมีกำหนดการที่จะก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน