ศรีสะเกษ-ผอ.เจ้าท่าฯ เร่งออกใบอนุญาตผู้ประกอบการแพหาดนางเหงา รับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญยุทธ์ ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมโยธา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ตรวจสอบกรณีอาจมีการใช้แพไม่ปลอดภัย และไม่ได้รับการตรวจสอบรับรอง จากกรมเจ้าท่า บริเวณแม่น้ำมูล หาดนางเหงา ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จากการตรวจสอบพบว่า แพยังไม่ได้ต่ออายุ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จึงได้ออกหนังสือคำสั่งห้ามใช้แพ และได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ โดยละเอียดให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบ มี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย จึงได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นการอนุญาตให้จอดแพ กับ นายอำเภอกันทรารมย์ ได้รับทราบโดยเข้าใจละเอียดแล้ว และกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ
จากนั้นได้เข้าร่วมประชุม กับนายอำเภอกันทรารมย์ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน ความปลอดภัยของแพ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบ กรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ ต่อมาได้เดินทางไปยังหาดนางเหงา เพื่อชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการออกใบอนุญาตตามระเบียบโดยละเอียด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการซ่อมแซมตรวจสอบแพ ที่มีลักษณะชำรุดผุพัง ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ที่กำลังจะมาถึง และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการต่อใบอนุญาตและต้องมีการตรวจสอบ และรับรองความมั่นคงแข็งแรง จากวิศกร ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการได้รับทราบ และรับปากจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19.
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน