หนองคาย(ชมคลิป)เปิดไร่อินทผลัมของดี แห่งแรกในจังหวัดหนองคาย พิสูจน์ปลูกได้ให้ผลผลิตดี รสชาติดี กรอบ หวาน


ที่ ไร่วิทยาอินทผลัม บ้านนาไหม หมู่ที่ 12 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวอำเภอสระใคร ร่วมกันเปิดไร่วิทยาอินทผลัม ของดีเมืองหนองคาย
ไร่วิทยาอินทผลัมเป็นของนายวิทยา กลางรักษ์ อายุ 59 ปี มีอาชีพเป็นทนายความ มากว่า 30 ปี ก่อนจะมาปลูกอินทผลัมได้ทำสวนยางพารา มะยงชิด ทุเรียน มาก่อน และสวนอินทผลัมแห่งนี้ ถือเป็นไร่อินทผลัมแห่งแรกและเป็นไร่อินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคาย มีอินทผลัมทั้งหมด 350 ต้น ปลูกมาแล้ว 3 ปีครึ่ง เริ่มให้ผลผลิต ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับต้นกำเนิด ขนาดและรสชาติ ราคาขายผลสดเป็นทลาย กิโลกรัมละ 400 บาท หากเฉพาะผล กิโลกรัมละ 450 บาท
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า อินทผลัม ถือเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีการปลูกในหลายพื้นที่จังหวัดหนองคาย และกำลังมีกระแส แต่การปลูกอินทผลัม ผู้ที่ปลูกต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ ถึงจะได้ผลดีและผลดก อินทผลัมที่สวนวิทยาอินทผลัมแห่งนี้ มีรสชาติดีใกล้เคียงกับอินทผลัมที่มาจากทางตะวันออกกลาง
อินทผลัมเป็นพืชที่กำลังเป็นที่นิยม ชนิดใหม่ในจังหวัดหนองคาย ที่มีราคาดี แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องมีการใช้ต้นพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อ จึงจะไม่กลายพันธุ์ ผู้ที่จะปลูกต้องศึกษาในเรื่องของการปลูก การดูแล ต้นทุน และเรื่องตลาดในอนาคต ขณะนี้ ยังมีปริมาณผลผลิตไม่มาก
นายวิทยา กลางรักษ์ เจ้าของไร่วิทยาอินทผลัม กล่าวว่า ก่อนจะมาทำไร่อินทผลัม ได้ทำสวนยางพารา แต่ราคายางพาราตกต่ำ จึงได้คิดที่จะปลูกพืชชนิดอื่น เพราะตนเองก็มีความรู้ในเรื่องการเกษตรอยู่แล้ว จึงได้คิดจะปลูกอินทผลัม จึงได้ไปศึกษากับเพื่อน ที่ปลูกอินทผลัมที่ประสบความสำเร็จ ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยนำต้นที่เป็นเนื้อเยื่อมาจากต่างประเทศ เนื่องจากต้นพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อ เมื่อนำมาปลูกจะไม่กลายพันธุ์ เป็นต้นพันธุ์ตัวเมีย ปลูกแล้วจะให้ผลผลิตดี เป็นพันธุ์บาฮี มาปลูกที่สวนของตน กำลังเริ่มให้ผลผลิตปีแรก บางต้นให้ผลผลิหลายทลาย ซึ่ง ผลผลิตทุกทลายถูกห่อด้วยถุงพลาสติกและตาข่ายมัดติดกับต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง คาดว่าปีหน้าจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ไร่วิทยาอินทผลัม เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่า อินทผลัมสายพันธุ์แท้ เพาะพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อ ปลูกได้จริงในจังหวัดหนองคายเพียง 3 ปีเศษ ก็ได้ผลผลิต สดเกรดเอ ทุกลูกที่ออกจากสวนรดชาติเดียวกันที่มาจากต่างประเทศ กรอบ ฝาดน้อย และหวานถึง 35 บริกซ์ นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตก่อน สามารถเป็นพืชสร้างรายได้ ในเกษตรกรของจังหวัดหนองคายแน่นอน ทั้งจำหน่ายเป็นผลสด และรวบรวมผลผลิตจากเครือข่าย ส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัม น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

:ฤาษีลภ –ปวีณา / จ.หนองคาย