ขอนแก่น(ชมคลิป)อำเภอชุมแพ จัดใหญ่ทำบุญ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งคู่บ้านคู่เมือง ในงาน ครบรอบ 77 ปี อำเภอชุมแพ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 1 ก.ค.63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 78 รูป และพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมืองชุมแพ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 77 ปี อำเภอชุมแพ” ซึ่งอำเภอได้รับการยกฐานะจากตำบลชุมแพ ขึ้นเป็นอำเภอชุมแพ ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 132 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2486

โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายพิทักษ์ ท้วมใจดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดีและประชาชนชาวอำเภอชุมแพ ร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งพิธีในช่วงเช้า พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ก่อนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 78 รูป

หลังจากนั้นแยกย้ายไปประกอบพิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 แห่ง ของอำเภอชุมแพ ประกอบด้วย
1.ศาลหลักเมืองชุมแพ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
2.ศาลปู่ตาเมืองชุมแพ นายสมเกียรติ ดี บุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
3.พิพิธภัณฑ์โบราณสถานโนนเมือง นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
4.วัดพระนอนพัฒนาราม พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง


5.พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
6.ศาลพระภูมิ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
7.ศาลพระภูมิ บ้านพักนายอำเภอ นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบวงสรวง
8.ศาลปู่หลุบชุมแพ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.๘ พัน ๒ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง


และ 9.ผาพระนอน นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขก เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ซึ่งจุดนี้ผู้ร่วมพิธีต้องปีนเขาสูงชันขึ้นไปบนหน้าผายอดเขาภูเวียง เพื่อกราบไหว้บวงสรวงสักการะ พระนอน (พระปางไสยาสน์) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปสมัยทวาราวดีที่งดงาม สลักอยู่บนหน้าผายาวกว่า 3.75 เมตร ก่อนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผาพระนอน บนเขาภูเวียง

ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 9 แห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอชุมแพ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน