เลย(ชมคลิป)รองนายกรัฐมนตรีคณะลงพื้นที่จังหวัดเลย เปิดโครงการนำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความ ปลอดภัยทางถนน


ที่โรงเรียนบ้านวังโพนงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดซอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะ เปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และการสาธิตกระบวนการผลิตยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (แบริเออร์ RFB) และเสาหลัก

นำทางยางพาราธรรมชาติ (RGP) ที่สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนห้องถนน โดยกำแพงคอนกรีตและเสาหลักนำทางมีสัดส่วนการใช้น้ำยางพารา เป็นส่วนผสมจำนวนมาก เป็นการช่วยเหลือที่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราชาวจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกรปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากในลำดับตันๆ ของประเทศ

โดยปัจจุบันจังหวัดเลย มีสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราจำนวน 19 แห่ง มีสมาชิกจำนวน 3,115 ราย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วย และสหกรณ์นำไปแปรรูปเป็นยางเครป ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้เริ่มผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) แล้ว จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ จะมีการขยายผลให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นในระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อไป

ทั้งนี้จากการคาดการณ์ความสำเร็จของโครงการฯในระยะที่ 1 นี้ จะสามารถรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 34,000 ตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับประมาณ 952 ล้านบาท และเมื่อคิดตลอดโครงการฯ ถึงงบประมาณ 2565 จะรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 1 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับ 30,100 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพแก่ ชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี

นอกจากมี่ชาวเกษตรกรมาร่วมต้อนรับคณะแล้ว ยังมีชาว อสม.กว่า 2,000 คน จากหลายอำเภอเดินทางมาให้ต้อนรับ พร้อมกับแสดงความขอบคุณ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนแก่ ชาวอสม.ทั่วประเทศ จาก 7 เดือน เป็น 10 เดือน ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มเป็น 5,000 บาททุกคน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย