หนองคาย – จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับจังหวัดหนองคายกำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2567 โดยวันแรก วันที่ 3 มิถุนายน 2567 จัดพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดบึงกาฬ ณ อบต.บ้านต้อน (รอยต่อระหว่างจังหวัด) ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์จากอำเภอรัตนวาปีมาตามถนนหนองคาย-บึงกาฬ ผ่านอำเภอโพนพิสัย เข้าสู่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา(ลานน้ำพุพญานาค) อำเภอเมืองหนองคาย ช่วงกลางวัน ช่วงเย็นและกลางคืน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธานณะประโยชน์ และการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เช่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการเขียนเรียงความ เป็นต้น

ส่วนวันที่สอง วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เริ่มจากลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ผ่านสี่แยกพญานาค ไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ไปยังอำเภอสระใคร รอยต่อจังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำพิธีส่งมอบให้กับจังหวัดอุดรธานีต่อไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และทำความสะอาดบ้านเรือน ตลอดแนวสองข้างทางที่มีขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ และร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยทั่วกัน