บึงกาฬ – รองนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ เปิดโครงการนำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน


เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 26 ก.ย. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณถนนหมายเลข 222 บึงกาฬ-สกลนคร สามแยกเข้าวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และการสาธิตกระบวนการผลิตยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (แบริเออร์)RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP)

ที่สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยมีสัดส่วนการใช้น้ำยางพารา เป็นส่วนผสมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคตะวันเฉียงเหนือ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆ ของประเทศ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //