(ชมคลิป) ชาวไทดำจังหวัดเลย จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ “ตุ้มโฮมพี่น้องไต”สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ชาวไทดำจังหวัดเลย จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ “ตุ้มโฮมพี่น้องไต”สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทย
ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตีกะลอเปิดงานประเพณี “ตุ้มโฮมพี่น้องไต” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 งานประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายจริยาทร สู่หู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลเขาแก้ว และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม
นางจิรวดี ศิลธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วกล่าวรายงานว่า งานประเพณี “ตุ้มโฮมพี่น้องไต” จัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันจักรีหรือวันรำลึกพระมหากษัตราธิราชในราชวงศ์จักรี ถือเป็นศูนย์รวมใจเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ซึ่งในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาวไทดำที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมไทดำ การแสดงของเยาวชนบ้านนาป่าหนาด การเดินแบบแต่งกายด้วยชุดไทดำ การละเล่นพื้นเมืองไทดำ การแสดงฟ้อนแคน การแสดงแซปาง การสาธิตอาหารพื้นเมืองไทดำ เช่น ซั่วไก่บ้าน จุ๊บผัก แจ่วตำ และข้าวผัดเกลือ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองไทดำ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมไทดำได้ส่งต่อสู่รุ่นต่อได้สืบทอดให้ยั่งยืน
สำหรับชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย อาหาร การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ และประเพณีดั่งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ในปัจจุบันชุมชนบ้านนาป่าหนาด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย