ขอนแก่น (ชมคลิป) คณะทำงาน ผู้กองธรรมนัส ลงพื้นที่ “คืนชีพสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน”

คณะทำงาน รมต.เกษตรฯ ลงสำรวจความเดือดร้อนผู้ใช้สะพานข้ามคลองชลประทาน ต้องการปรับปรุง สร้างสะพานใหม่ให้ตรงจุดในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรในเขตอำเภอน้ำพอง ต้องใช้งบกว่า 10 ล้านบาท

นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงานรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพลนเรศ พันนา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมชลประทานหนองหวาย และคณะ เดินทางเข้าพบชาวบ้านที่ต้องการใช้สะพานเก่าซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ไม่ได้ใช้งาน และชำรุด ให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิม พร้อมทั้ง เสริมสะพานเดิมให้ผิวการจราจรเสมอกับพื้นถนน เพื่อสะดวกในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร และสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ได้ได้ทำการสำรวจตั้งแต่สะพานไม้ บ้านสำโรง, บ้านโนนแดง ต.บ้านขาม, เสริมผิวการจราจรสะพานบ้านหัวบึง-จำปา, สร้างสะพานไม้ใหม่บ้านทรายมูล เสริมสะพานคอนกรีตบ้านทรายมูล และก่อสร้างสะพานไม้บ้านคอกวัว ตรงข้ามวัดป่าพันชาด ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  จำนวน 6 จุด

นายพงศกรณ์ เผยว่า จากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลองชลประทานหนองหวาย ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสะพานที่มีอยู่เดิม คือสะพานไม้ ไม่สามารถใช้งานได้ และสะพานคอนกรีตผิวการจาจรไม่เสมอกัน จึงได้ประสานไปยังทางชลประทานหนองหวาย ส่งเจ้าหน้าออกมาสำรวจเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร พบว่า มีสะพานไม้ที่ต้องทำการก่อสร้างใหม่แทนสะพานเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ 4 จุด แต่ละจุด จะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท พร้อมกับทำการขยายปรบปรุงพื้นผิวสะพานเดิมให้เสทอ หรือระยะลาดเอียดเท่ากับผิวถนนที่ทำการก่อสร้างใหม่อีกจำนวน 2 จุด

หลังจากการตรวจสอบ ทางวิศวกรแจ้งว่าสามารถทำการก่อสร้างได้เลย หากการผ่านอนุมัติงบประมาณ ได้สะพานสร้างใหม่จะมีขาดของความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ซึ่งจะได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้กับทาง รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป