สมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์มอบโล่เกียรติยศ 5 บุคคลดีเด่นแห่งปี

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลดีเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม คนดี สร้างความรักสามัคคีในสังคม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2567 ทำพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลดีเด่น 5 ด้าน จำนวน 5 คน ของสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2567 โดยมีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ และหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน นายสุรเดช เคราะห์ดี และนายนิมิตร รอดภัย ที่ปรึกษานายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว คณะกรรมการสมาคมนักข่าว ส่วนราชการร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ และหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันนักข่าว นอกจากทางสมาคมนักข่าวและสื่อสารมวลชน จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวอาวุโสที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ที่วัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานกัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูวิชาชีพนักข่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีความเสียสละ อดทน เนื่องจากอาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะทุกวันนี้การสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งนักข่าวทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันว่า ในยุคนี้เราจะยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ เป็นเกลือที่รักษาความเค็มของสังคม ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในการนำเสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
นายยุทธนากล่าวอีกว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ยังได้ร่วมกันคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับ จ.กาฬสินธุ์ 5 ด้าน จำนวน 5 คน โดยกำหนดจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศในวันประชุมคณะกรมการ จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ ประกอบ 1. นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ บุคคลดีเด่นด้านผู้สร้างคุณประโยชน์, 2. พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ บุคคลดีเด่นด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด, 3. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ บุคคลดีเด่นด้านผู้สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม, 4. นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ บุคคลดีเด่นด้านสตรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5.นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นบุคคลดีเด่นด้านผู้บริหารงานสาธารณสุขจังหวัด
ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนาม จ.กาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ และสื่อมวลชนทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ของสื่อมวลชนที่ดี เพื่อประโยชน์ของสังคม ทั้งการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ตามข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับบุคคลทั้ง 5 คน ที่ทางสมาคมนักข่าวนักข่าวฯ ได้คัดเลือกมานั้น ล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ของสังคม และจังหวัดอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ทาง จ.กาฬสินธุ์ จะยังคงทำงานร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นความเดือดร้อน ของประชาชน รวมทั้งเรื่องราว ข่าวสารของทางรัฐบาล และของจังหวัดออกสู่พี่น้องประชาชนต่อไป