ขอนแก่น (ชมคลิป) ฟื้นบ้านงูจงอาง หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด

อำเภอน้ำพอง เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่ขวัญงูจงอาง บ้านโคกสง่า


วันที่ 21 มีนาคม 2567  ที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทีนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ โดยมีนายกรชวาลย์วิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชน และประชาชน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 10 กิจกรรม ได้แก่ ทำยาดมสมุนไพร, ทำหมากปั่น, ชิมตำเหมี่ยงสมุนไพร, ทอเสื่อผืนเล็ก, ทำยาหม่องสมุนไพร, ชิมยาดองสูตรเด็ด, นวดจับเส้นคู่สมุนไพร, การเอาตัวรอดจากงูรัด, การจับงูมีพิษ และวิถีชีวิตคนกับงู อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การฟ้อนออนซอนอิสานย้อนตำนานวิถีคนขายยาสมุนไพรกับงู, การแสดงโชว์ คนชกกับงู, การแสดงหญิงไทยใจเกินร้อย, การแสดงเยาวชนเล่นกับงู


ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว หลังจากที่ประสบปัญโรคโควิด 19 ระบาด