หนองบัวลำภู – พลังศรัทธาชาวพุทธร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตรพระราชทาน เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

พลังศรัทธาชาวพุทธร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตรพระราชทาน พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.6 พร.บ.) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพิธีมอบ 101 ทุนการศึกษาผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค ทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี ท่ามกลางพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พ่อเมืองหนองบัวลำภู ศิษยานุศิษย์ ทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนื่องแน่น พร้อมเที่ยวชมนวัตกรรม”หลักธรรมนำใจ…คืนคนดีสู่สังคม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 มีค.67 ณ ศาลาวิหารเจ้าแม่กวนอิม ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเพ๊กเฟื้อย-ห้วยเตย ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พระธรรมวชิรนายก เจ้าคณะภาค 8 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากต่างจังหวัด คณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 นิกาย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลเดินทางมาร่วมในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ฉลองรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.6 พร.บ.) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ประธานวัดพัชรกิติยาภาราม พร้อมพิธีมอบ 101 ทุนแก่ผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค(ป.ธ.) 1-2 ถึงเปรียญธรรม 6 ประโยค และ 2 ธรรมทายาทสอบเปรียญธรรมศึกษา 3 (ป.ศ.3)เข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 505,000 บาท และพิธีบายศรีสู่ขวัญทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี คณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีและมุทิตาสักการะเป็นจำนวนมาก
ด้วยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ทรงพระราชทานสถาปนาเลื่อน พระราชวชิรธาดา วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพวัชรวิสุทธิ์” โดยในวันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณท่าน อายุ 54ปี อีกด้วย
โดยก่อนหน้าที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้จัดให้มีขบวนแห่สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์-สามเณรที่สอบเปรียญธรรมประโยค ขึ้นรถที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แห่ภายในเขตบาลเมืองหนองบัวลำภู มุ่งหน้าไปยังวัดพัชรกิติยาภาราม เพื่อประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม ได้มีศิษยานุศิษย์ ตั้งโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับพุทธบริษัท 4 ที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา อ่านสัญญาบัตรตั้งพระราชาคณะ ที่พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.ประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านสัญญาบัตรตั้ง พระครูปลัดณัฏฐกิตต์ เป็น พระครูสุตพัชรกิตติญาณ นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านใบตราตั้งฐานานุกรม

และในเวลาต่อมาเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค(ป.ธ.) 1-2 ถึงเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 99 รูป และ 2 ธรรมทายาทได้แก่ นายชาลี วิสุงเร และ นางสาวบุปผา นาวงษ์ ผู้สอบเปรียญธรรมศึกษา 3 (ป.ศ.3)เข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 505,000 บาท ตามด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี และในขณะเดียวกันสำนักงานหมอลำพาเพลิน จากจังหวัดขอนแก่น นำโดยบ่าวสถาพร บริหาร นำหมอรำต้นอ้อ รัตนาดาเหลา มาร่วมรำมุติตาสัการะในโอกาสเดียวกันด้วย

สำหรับวัดพัชรกิติยาภาราม ตั้งอยู่บนพื้นที่ 169 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประกาศจัดตั้งวัดเมื่อปี 2546 เดิมชื่อวัดหนองน้ำเพชรมงคล ต่อมาปี 2558 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามประกอบเป็นชื่อวัดเป็นกรณีพิเศษ ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมีมติประกาศเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพัชรกิติยาภาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เรื่อยมา โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานสงฆ์ และมี พระครูสุตพัชรกิตติญาณ เป็นเจ้าอาวาส

ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม มีพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร 50 เซนติเมตร สูง 8 เมตร ด้านหน้าองค์พระประธานมีอักษรพระนาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นอนุสรณ์สถานมรดกทางพุทธศิลป์ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

ในขณะเดียวกันภายในวัดพัชรกิติยาภาราม จำนวน 20 ไร่ได้อนุญาตให้ กรมราชฑัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเป็นเรือนจำชั่วคราว-บ้านห้วยเตย โดยมีโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมนำหลักธรรมนำใจ…คืนคนดีสู่สังคม” ภายในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 มีโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่วนที่ 2 สวนสัตว์ ส่วนที่ 3 โคกหนองนา และส่วนที่ 4 ร้านอาหารและกาแฟ
สำหรับเรือนจำชั่วคราว-บ้านห้วยเตย แห่งนี้ มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม การท่องเที่ยว สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังกลับสู่สังคมได้อย่างผาสุกจัดให้มีสวนสัตว์ที่หาชมได้ยากสวยงามไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกเทศ กระต่าย เต่ากัลป์ลิเกเตอร์ วัวแดง แพะ แกะ ไก่ฟ้ารีฟ แม่น ตัวอ้น หมูแคระ เต่าชูคาตา และสัตว์เชิงธุรกิจ พร้อมชื่นชมผู้ต้องขังที่สร้างอาชีพให้กับตนเองและสร้างรายได้จากอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในระหว่างต้องโทษในเรือนจำ
ในขณะที่นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย เปิดให้ประชาชนมาท่องเที่ยว ชม พักผ่อน และศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นจุดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นเรือนจำระบบเปิด เป็นสถานที่ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่เหลือน้อย ใกล้พ้นโทษ ได้เตรียมความในการฝึกอาชีพ ในการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่ครอบครัว หลังพ้นโทษ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่นำมาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เป็นโครงการที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ทำเกษตรภายในบริเวณเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้และ มีโครงการ คุก คอฟ แอส ห้วยเตย ซึ่งเป็น แบรนด์นม กรมราชทัณฑ์ ในการฝึกอาชีพการขายกาแฟ ขนม และสินค้าฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์ อีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู