บึงกาฬ -นอภ.โซ่พิสัย ส่งมอบบ้าน โครงการสร้าง-ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้


วันที่ 20 มีนาคม 2567 พ.จ.อ โสภณ สิทธิจันทร์ นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ของนางใหล เอี้ยว บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 ตำบลโซ่ เอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมี หัวหน้าส่วนหลายหน่วยงาน กาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมงานในครั้งนี้