บึงกาฬ – ผู้ว่าฯเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ผวจ.บึงกาฬเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
เมื่อเวลา 09.30 น.วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนประสารมิตร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้านและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยพรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่