ขอนแก่น – อำเภอกระนวน ร่วมกับจิตอาสาขับเคลื่อนทำฝายแกนดินซีเมนต์ แห่งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ จิตอาสาขับเคลื่อนทำฝายแกนดินซีเมนต์ แห่งที่ 7 ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ห้วงเช้า ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส บูรณาการฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุงใหญ่ และ นายก อบต.หนองกุงใหญ่ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่ลำห้วยยาง ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฝายแกนดินซีเมนต์แห่งที่ 71 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นการก่อสร้างฝายแห่งที่ 7 พื้นที่อำเภอกระนวน ประจำปี 2567 โดยการก่อสร้างฝายในพื้นที่อำเภอกระนวนครั้งนี้ เป็นการบูรณาการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในชุมชน และกำลังแรงงานของจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น อำนวยการสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เนื่องจากสร้างได้รวดเร็ว ต้นทุนก่อสร้างต่ำ มีความแข็งแรง สามารถเก็บกักน้ำได้ดี เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้ง ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในปี 2567 จังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะก่อสร้างฝายแกนดินซิเมนต์แห่งใหม่ให้ครบจำนวน 73 สายในปีนี้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง