นครพนม(ชมคลิป)ขบวนพาเหรด สวยงามสมจริง หุ่นปลายักษ์ งานปลาลุ่มน้ำสงคราม ที่เดียวในโลก

วันที่ 18 ธันวาคม 63 ที่อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม รวม 9 ตำบล ร่วมเปิดงานมหากรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จัดโดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ร่วมกับอำเภอศรีสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ แหล่งน้ำพันธุ์ปลา เนื่องจากพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มีที่ตั้งติดกับลุ่มน้ำสงคราม ลำน้ำสาขาหลักแม่น้ำโขง เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำโขง ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมายาวนาน ทำให้ ชาวบ้าน มีความผูกพันกับลุ่มน้าสงคราม และน้ำโขง จากอดีต สู่ปัจจุบัน
อีกทั้งยังมี อาชีพหลักคือ ประมงเลี้ยงชีพ และยังเป็นตลาดปลาน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้น มาต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
สำหรับไฮไลท์ ของงานนอกจากจะมีการร่วมฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ 9 ตำบล ในพิธีเปิดงานเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ขาดไม่ได้ คือ การร่วมแรงร่วมใจกัน ประดิษฐ์หุ่นปลายักษ์ มาร่วมประชันความสวยงามทุกปี โดยชาวบ้านได้มีการ ใช้แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำหุ่นปลาขนาดยักษ์ มานานกว่า 10 ปี จากพื้นฐานหุ่นปลาธรรมดา จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนา ให้เกิดความสวยงาม ทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ สีสัน เน้นความสวยงาม สมจริง และยังสามารถพัฒนาให้หุ่นปลาขนาดยักษ์ หลากหลายชนิดพันธุ์ปลาน้ำโขง ที่มีการเพาะพันธ์ในลุ่มน้ำสงคราม อาทิ ปลาสร้อยหางแดง ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลาบึก ปลาค้าว ปลาอีตุ แถมด้วยปลากัด สามารถขยับตัวได้ เสมือนแหวกว่ายไปในน้ำที่สวยงามลงตัว เป็นธรรมชาติ
ซึ่งมีการจัดขบวนแห่ รวม 9 ตำบล ร่วมการประกวด ประชันความสวยงาม โดดเด่น อวดสายตานักท่องเที่ยว ได้ชื่นชม ความสวยงามอลังการ ตื่นตา สร้างความประทับใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก ได้มีโอกาสถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึก ควบคู่กับการแสดงขบวนแห่วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น และซุ้มวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชาวลุ่มน้ำสงคราม ที่จะเป็นการกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ ร่วมกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธ์ปลาน้ำโขงนานาชนิด ที่เสี่ยงสูญพันธุ์
นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม เปิดเผยว่า สำหรับงาน มหากรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ได้จัดมาต่อเนื่อง ร่วม 20 ปี ตั้งแต่เดิมตนเคยมีตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วน วางแนวทาง สร้างจุดขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจาก อ.ศรีสงคราม อยู่ติดกับลุ่มน้าสงคราม วิถีชีวิตส่วนใหญ่ 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน ผูกพันธุ์กับลุ่มน้ำสงคราม มีอาชีพประมงเป็นหลัก ถือเป็นสายน้ำแห่งชีวิต มีระยะทางยาวกว่า 400 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด มี อุดรธานี สกลนคร หนองคาย และนครพนม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนาน ทั้งนี้ ตนจึงได้ สร้างความร่วมมือ จัดงานมหกรรมเทศกาลปลาขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ วิธีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เมาเที่ยวชม ซื้อปลาน้ำโขง เพราะมีตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของอีสาน เนื่องจากลุ่มน้ำสงคราม เป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุด
ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมปลา จึงเป็นส่วนหนึ่ง ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งน้ำ พันธ์ ปลาน้ำโขงกว่า 300 ชนิด ที่กำลังถูกทำลาย ทั้งสภาพแวดล้อม และฝีมือมนุษย์ ดังนั้นการจัดงานมหากรรมเทศกาลปลา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญบังเป็นความภาคภูมิใจของชาว อ.ศรีสงคราม ที่จะได้ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน ขึ้น แสดงออกถึง เอกลักษณ์ความโดดเด่น ของวัฒนธรรม ชาวลุ่มน้ำสงคราม โดยจะมีการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ อาทิ การแห่หุ่นปลายักษ์ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตคนผาลปา การจัดซุ้มสะท้อนวิถีชีวิต ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คึกคักทุกปี และจะมีการสนับสนุนให้ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปี