รพ.ศูนย์อุดรธานี เปิด รพ.สาขาบนห้างใจกลางเมือง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 มกราคม ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงพยาบาลอุดรธานี สาขาเซ็นทรัล อุดร”โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.อุดรธานี นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 และ นางรุจิเรศ นีรปัทมะ กรรมการบริษัท เซ็นทรับพัฒนา จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยพยาบาลและพ่อค้าประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

นายวันชัย คงเกษม กล่าวว่า จากการรายงานของ ผอ.รพ.อุดรธานี ทำให้ทราบว่า รพ.อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งแห่งภูมิภาคลำน้ำโขง ให้บริการตรวจรักษาผู้มารับบริการแก่ประชาชน ในอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยปริมาณผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 3,000 – 4,000 ต่อวัน การเข้าถึงบริการทุกกระบวนการ ใช้เวลาเฉลี่ย 140 – 150 นาที จากข้อมูลดังกล่าว ทาง รพ.อุดรธานี จึงมีความประสงค์ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย โดยทาง รพ.อุดรธานี ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอุดร จัดตั้งหน่วยบริการแห่งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรค ณ ชั้น 3 ในบริเวณศูนย์ราชการเซ็นทรัลอุดรขึ้น ชื่อว่า “โรงพยาบาลอุดรธานี สาขาเซ็นทรัล อุดร”

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับบริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป กลุ่มโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ ผู้ที่ประสงค์รับยาต่อเนื่อง ตรวจสุขภาพประจำปี รับวัคซีนหรือผู้ที่ยินยอมชำระค่าบริการตรวจรักษาพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี สาขาเซ็นทรัล อุดร ได้เปิดให้บริการเพื่อทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 โดยมีผู้มารับบริการเฉลี่ย วันละประมาณ 30 ราย มีทุกสิทธิในการรักษา

ซึ่งในการเปิดโรงพยาบาลอุดรธานี สาขาเซ็นทรัล อุดร นั้นนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จัดหน่วยบริการให้ใกล้ชิดกับประชาชน เข้ารับบริการได้ง่ายในพื้นที่ของศูนย์การค้า เซ็นทรัล อุดร จัดระบบบริการยุคใหม่ ให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกไว้รองรับ ประชาชน ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ตรวจ รักษา ป้องกันโรค เข้าถึงได้ง่าย ไม่แออัด หรือเดินทางไกล ก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลอุดรธานี และ เซ็นทรัล อุดร ที่ได้เปิดหน่วยบริการแห่งนี้ขึ้น และขอให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ