พ่อเมืองเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเผาอ้อย หลังพบมีจุด Hotspot ต้นเหตุ PM 2.5


วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ พ.อ.อภิชาต รานอก รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านโนนกกหาด หมู่ที่ 11 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังที่ประชุมไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเลย แจ้งมีจุด Hotspot เกิดขึ้น 9 จุด ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยพบว่าจุดที่เกิด Hotspot มีการเผาอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษ ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตของประชาชน
จากเหตุดังกล่าว จังหวัดเลยจึงได้มีมาตรการแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ไม่ว่าจะเป็น ด้านราคาอ้อย หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวอ้อยสดจะได้ราคาที่สูงกว่าอ้อยเผา ซึ่งเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยการเผา นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ยังได้นำเครื่องจักรมาช่วยในการเก็บเกี่ยวอ้อยอีกด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยสดของเกษตรกร
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อย แทนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด โดยจังหวัดเลย ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการเผาอ้อยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย