หนองบัวลำภู – ผ้าป่าช่วยชีวิต มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ โดยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฟฟ้า

ผ้าป่าช่วยชีวิต มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ โดยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ร่วมกับคณะสงฆ์ พ่อค้า คหบดีชาวอำเภอศรีบุญเรือง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฟฟ้า(ชุดใหญ่)มูลค่า 7.5 แสนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ทอดถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


และเมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายสัตวแพทย์นภัสดล แสงกลาง หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง กล่าวว่าโดยภารกิจหลักของกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ที่ต้องปฏิบัติหากได้รับแจ้งหรือพบผู้ประสบเหตุทั้งทางบก ทางน้ำ หรือแม้แต่ภารกิจงานสาธารณะกุศลทั้งในและนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในลักษณะของจิตอาสา โดยปฏิบัติภารกิจอย่างนี้มากว่า 10 กว่าปี ในขณะที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกร ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ที่ประสบเหตุ ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ในการทำงาน

หน.หน่วยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตมนุษย์ที่ประสบเคราะห์กรรม อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างมีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคน ในขณะที่งบประมาณไม่มี กู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระอุดมคุณาภรณ์(หลวงตาคม) รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ และพระอธิการบุญสืบ รักขิตสีโล(รัก-ขิ-ตะ-สี-โล) เจ้าอาวาสวัดหนองขนาด จังหวัดชลบุรี โครงการเจ็บ จน จาก ให้การสนับสนุนในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยจิตสาธารณะ และการกุศลอย่างแท้จริง มูลนิธิกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จึงจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่าง ซึ่งมีมูลค่าของอุปกรณ์ จำนวน 750,000 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และอุปกรณ์อื่นๆในการปฏิบัติงาน

จึงจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์(กู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง) บริเวณสี่แยกตู้ชนะภัย สภ.ศรีบุญเรือง(แยกไป รพ.ศรีบุญเรือง) และนำไปทอดถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง ในเช้าวันที่ 28 มกราคม 2567 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกัน หรือจัดทำเป็นกองๆละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา หรือจะโอนเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.สาขาศรีบุญเรือง) เลขบัญชี 020059849113 ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาศรีบุญเรือง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ตัวเอง ญาติมิตร รอดพ้นจากความจน เจ็บ และจาก กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันจากกู้ชีพกู้ภัย และมือหมอ ชีวิตของคนที่ท่านรักต้องจากไป

ขอบคุณภาพและข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ หนองบัวลำภู