พ่อเมืองเลย มอบโล่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 100 ปี พร้อมเข็มกลัดเกียรติคุณและเงิน เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

ผู้ว่าฯ เลย มอบโล่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 100 ปี พร้อมเข็มกลัดเกียรติคุณและเงิน เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่บ้านครูตุ้ม รีสอร์ท ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบโล่ เข็มกลัด และเงิน ให้แก่ นางดอกไม้ พรหมสาส์น อายุ 105 ปี ชาวตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยมี นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางบุปผา ทัพกฤกษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดขึ้นภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ อีกทั้ง ยัง สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและ เสริมสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย