พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เร่งจัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เร่งจัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพิ่มความเชื่อมั่นฝีมือ-ปลอดภัย-ตามกฎหมายกำหนด
เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเป็นสาขาช่างลำดับแรก ที่กฎหมายกำหนด ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพดังกล่าว จะต้องผ่านการประเมินฯ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินให้กับผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ เนื่องจากหนังสือรับรองใกล้ครบกำหนดอายุ 5 ปี ของสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งมีจำนวน 14 คน และผลการประเมินพบว่าได้ผ่านการประเมินฯ ครบทั้งหมด 14 คน
ทั้งนี้การเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถใหม่ของช่างไฟฟ้าภายในอาคาร นับว่าเป็นการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งต่อตนเอง ผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภค ได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการผลิตสินค้าหรือบริการจากช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน