เลย (ชมคลิป) อำเภอด่านซ้าย อบต.กกสะทอน พร้อมรับนักท่องเที่ยวชมดอกซากุระ เมืองไทยบนภูลมโล


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 7 ธ.ค.66 ที่บริเวณจุดชมวิวภูลมโล ทางขึ้นภูลมโล ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายนที พรหมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ สุภาษิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน นางสาวจุฑามาส กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยบนภูลมโล
นายนที พรหมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ขณะนี้ ต้นนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโลสลัดใบทิ้งเกือบทั้งหมด รอการออกดอก โดยคาดการณ์หากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง จะทยอยออกดอกให้เห็นมากขึ้น ปกติจะออกดอกในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะออกดอกเยอะในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม หากอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องจะบานถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกนางพญาเสือโคร่ง จะทยอยบานพร้อมกันหลายแปลง ทำให้กลายเป็นหุบเขาสีชมพูสวยงามมาก ซึ่งต้นนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโลมีหลายแปลงด้วยกัน มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่
นายชัยณรงค์ สุภาษิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน กล่าวว่า ในปีนี้ ทาง อบต.กกสะทอน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นชมดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโล โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่รถบริการนำเที่ยวภูลมโล ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยจับมือกับภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูบค้อ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้านการบริการที่ดี ตรวจสภาพรถบริการนำเที่ยว เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และวางแผนท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ผ่านทาง Facebook ภูลมโล, ซากุระเมืองไทย, นางพญาเสือโคร่ง, กกสะทอน หรือ TAT Loei Office หรือสอบถามรายละเอียดที่ อบต.กกสะทอน โทร. 042 039867-8 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน โทร. 062 5570912 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042 812812

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย