หนองบัวลำภู – ศรีบุญเรือง 1 ใน 6 อำเภอที่ไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ศรีบุญเรือง 1 ใน 6 อำเภอที่ไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นอ.ศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงคนสามวัย สวมผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม” ต้อนรับฤดูหนาว ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี 14 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 7 ธค.66 นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังมีการประชุมเตรียมการจัดงาน“ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงคนสามวัย สวมผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม” กับ 7 ภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 6 ธค.ที่ผ่านมาโดยกำหนดจัดงานร่วมกับมหกรรมศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2566 โดยภายในงานจัดให้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอท้อปของดีศรีบุญเรือง

และในโอกาสนี้ อำเภอศรีบุญเรือง ยังจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังชาวอำเภอศรีบุญเรือง เดินแบบผ้าไทยพื้นเมืองการกุศลในกิจกรรมราตรี “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงคนสามวัย สวมผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม”เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ต้อนรับฤดูหนาวศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี 14 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อปี 2508 ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง เมื่อนับถึงวันนี้ได้ 58 ปี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2512 ยกฐานะเป็นอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี และเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ในปัจจุบันครบรอบ 54 ปี และที่ผ่านมาทุกปีในวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีคุณูประการต่อปวงชนชาวไทยหาที่สุดมิได้

ทุกปีที่ผ่านมาในวันดังกล่าวอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับทุกภาคส่วน ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งอำเภอศรีบุญเรือง เป็น 1 ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอ และอาจเป็น 1 ใน 100 ของอำเภอในประเทศไทย ที่ไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือ พระบรมรูปจำลองที่ประดิษฐานหน้าที่ว่าการอำเภอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรือง ทุกเพศทุกวัย ทุกหมู่บ้านชุมชน พร้อมใจกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงคนสามวัย สวมผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม”ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับงานมหกรรมศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม ศกนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายเพทายฯนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเชิญชวน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู