บสย. รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Award 2023) หรือ DG Awards 2023 ประเภทรางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐสู่ประชาชน ‘ให้สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
DG Awards 2023 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ บสย. ได้รับเป็นปีแรก ประเภทพัฒนาดีเด่นหน่วยงานระดับกรม ที่สะท้อนความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมยกระดับพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สู่การ Transform องค์กรครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนด้วย Innovation และ Digital Technology ให้สอดคล้องกับ Ecosystem ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ “TCG Fast & First” รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs พัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงระหว่าง TCG Digital Platform กับ Digital Ecosystem สู่การเป็น Digital SMEs Gateway ตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บสย. ได้พัฒนานวัตกรรม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ผ่าน LINE OA @tcgfirst เพื่อให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน ลงทะเบียนปรึกษาแก้หนี้ พร้อมกับการพัฒนา Gateway Platform เชื่อมโยงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. กับการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงิน