หนองบัวลำภู – ราชทัณฑ์ เปิดนวัตกรรมเรือนจำท่องเที่ยว แห่งเดียวของไทย “เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย”

ราชทัณฑ์ เปิดนวัตกรรมเรือนจำท่องเที่ยว แห่งเดียวของไทย “เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักผ่อน ศึกษาดูงาน จุดสร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 4 ธค.66 ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านห้วยเตย ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพชรนนินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารราชทัณฑ์ นายภิญโญ โฆสิต ผอ.ป.ป.ส.ภาค 4 จ.ขอนแก่น ผู้บัญชาการเรือนจำ และ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 4 ร่วมเปิดเรือนจำท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งเดียวของเรือนจำ”เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย”แหล่งท่องเที่ยว ศึกษาและดูงาน ของจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานที่ปรึกษาเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่และร่วมในพิธี ภายหลังเปิดเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินชมสวนสัตว์ที่หาชมได้ยากสวยงามไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกเทศ กระต่าย เต่ากัลป์ลิเกเตอร์ วัวแดง แพะ แกะ ไก่ฟ้ารีฟ แม่น ตัวอ้น หมูแคระ เต่าชูคาตา และสัตว์เชิงธุรกิจ พร้อมชื่นชมผู้ต้องขังที่สร้างอาชีพให้กับตนเองและสร้างรายได้จากอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในระหว่างต้องโทษในเรือนจำ

นายสหการณ์ฯรักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่าเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย อยู่ภายใต้การดูแลของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเรือนจำเชิงท่องเที่ยวของกรมราชทัณฑ์ บนเนื้อที่ 20 ไร่ ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม มีผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่สังคม มีการฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้กับผู้ต้องขัง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 มีโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่วนที่ 2 สวนสัตว์ ส่วนที่ 3 โคกหนองนา และส่วนที่ 4 ร้านอาหารและกาแฟ สำหรับเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย แห่งนี้ มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม การท่องเที่ยว สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังกลับสู่สังคมได้อย่างผาสุก

นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย พร้อมเปิดให้ประชาชนมาท่องเที่ยว ชม พักผ่อน และศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นจุดการสร้างงาน สร้างอาชีพ อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 15 กิโลเมตร เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเรือนจำระบบเปิด เป็นสถานที่ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่เหลือน้อย ใกล้พ้นโทษ ได้เตรียมความในการฝึกอาชีพ ในการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่ครอบครัว หลังพ้นโทษ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่นำมาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เป็นโครงการที่ฝึกอาชีพทางการเกษตรกรให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ทำเกษตรภายในบริเวณเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ เป็นสวนสัตว์เปิดในการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า การฝึกเพาะเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ต้องขัง มีโครงการ คุก คอฟ แอส ห้วยเตย ซึ่งเป็น แบรนเนม กรมราชทัณฑ์ ในการฝึกอาชีพการขายกาแฟ ขนม และสินค้าฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์

โดยเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ ในบริเวณ เรือนจำชั่วคราว ได้ และสามารถ ใช้บริการ ร้านกาแฟ ในบริเวณ เรือนจำชั่วคราว นอกจากนั้น เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพตามโครงการพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติในการดำรงชีวิต หลังพ้นโทษสู่กับครอบครัว นอกจากนั้นเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย จังหวัดหนองบัวลำภู ยังจัดโซน พักผ่อน แบบธรรมชาติ มีโคก มีหนอง มีนาข้าว มีสวนผัก มีสวนดอกไม้ มีสัตว์เลี้ยง มีจุดเช็กอิน มุมถ่ายภาพสวยงาม ไว้บริการประชาชน ได้มาพักผ่อน ท่องเที่ยว ถ่ายรูป กันอย่างสวยงาม เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น- 16.30 น.

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู