นายก อบจ.หนองบัวลำภู เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบผ้าอ้อมอนามัย ถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วยติดเตียง


วันนี้(6 สค.63)นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขต อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 3 ราย โดยรายที่ 1 เป็นผู้ป่วยติดเตียง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร โดยนายก อบจ.หนองบัวลำภูได้มอบผ้าอ้อมอนามัย ถุงยังชีพจากโครงการวิ่งด้วยใจให้ผู้ป่วยติดเตียง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ เข้ามาปรับปรุงสภาพบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงถาวร
ส่วนรายที่ 2 และรายที่ 3 ได้มอบ ผ้าอ้อมอนามัย ถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ตานนโยบายของ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ทั้งการสร้างบ้าน ปรับปรุงสภาพบ้าน และมอบกายอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถเข็นสำหรับผู้พิการ ที่นอนลม ไม้เท้าขาว ถังออกซิเจน อาหารเสริม ผ้าอ้อมอนามัย เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู