หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำกลองเพล สุดยอดต้นแบบคุณธรรม


วันนี้(6 สค.63) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุม พร้อมกับ นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการและคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม
นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเสนอกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายหลังหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนคุณธรรมของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมประกาศปฏิญาณตนที่จะขับเคลื่อนองค์กร หมู่บ้าน-ชุมชน ให้เป็นหน่วยงาน ชุมชน คุณธรรมเพื่อนำไปสู่หน่วยงาน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำภู และวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบชุมชนคุณธรรมและหน่วยงานคุณธรรม 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ของจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏว่าประเภทชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน 2 ชุมชนได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และชุมชนคุณธรรมบ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง และ ประเภทหน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู