หนองบัวลำภู-“ลดต้นทุนสร้างรายได้”หมอศราวุธฯนายก อบจ.เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของ


หมอศราวุธฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของ อบจ.หนองบัวลำภู
วันนี้(6 สค.63)นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์กการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่แปลงนาเกษตรกรตำบลหนองแกและเกษตรกรตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล อบจ.หนองบัวลำภูให้บริการเครื่องจักรกลและบุคคลากรเข้าไปดำเนินงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เกษตรกรจะจ่ายค่าน้ำมันตามที่ใช้จริงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีเครื่องจักรกลโดยเฉพาะรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มีจำนวน 16 คันพร้อมที่จะออกให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำร้องขอของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการจัดหาแหล่งน้ำชึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ รวมถึง การแก้ปัญหาจำเป็นต้องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดเตรียมชุดขุดเจาะบ่อบาดาลไว้สำหรับกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำใน การเกษตรและการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ภายใน 3 วัน นั่นคือภารกิจในการจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู