ศรีสะเกษ – พัน.ร.12 ดูแลป่าด้วย”แนวกั้นไฟ” ในพื้นที่ชายแดนอุทยานแห่งเขาพระวิหาร

พัน.ร.12 ดูแลป่าด้วย”แนวกั้นไฟ” ในพื้นที่ชายแดนอุทยานแห่งเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 จัดกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าแห่งชาติเขาพระวิหาร, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าเเละพันธุ์พืช, คณะครู, นักเรียน และประชาชนจิตอาสาบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมทำแนวกั้นไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไฟป่าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความเสียหายกับป่าหลายร้อยไร่ แม้ว่าเราจะเร่งรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน

แต่ต้นไม้ก็ใช้เวลากว่าจะเติบโต และเมื่อเกิดไฟป่าอีกเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราลดการสูญเสียต้นไม้ได้ นั่นก็คือการทำแนวกันไฟ ซึ่งมีทั้งแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งไฟป่า และเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า แนวกันไฟจะสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่ง ดังนั้นการทำแนวกันไฟจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผืนป่าได้


จากการที่กองพันทหารราบที่ 12 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมฯ ทำให้คณะครู, นักเรียน, หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนอุทยานแห่งเขาพระวิหารในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13