เลย – อำเภอภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ครั้งที่ 12 รับนักท่องเที่ยวส่งท้ายปี

 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกิจกรรมเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประชาชนชาวอำเภอภูเรือ และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวรายงานว่าในอดีตที่ผ่านมา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย ๖00 เมตร มีลักษณะเปิ่นภูเขาสลับซับซ้อนดุจเกลียวคลื่น มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี จากความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว อำเภอภูเรือจึงเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังคำขวัญของอำเภอภูเรือ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู”
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล อำเภอภูเรือจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 12๒ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ เนื่องจากลานคริสต์มาสอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติค รูท และนาคีรูท กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาส
นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อำเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมาะแก่การพักผ่อน เป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ อากาศดีและไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตลอดปี ดังคำขวัญที่ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเห็นได้ว่าอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า อำเภอภูเรือจับมือสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.เลย) พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการ ประชาชนชาวอำเภอภูเรือ ร่วมกันเนรมิตสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จำนวน 5 ไร่ เป็นลานต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการนำต้นคริสต์มาสหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ 5,000 ต้น มาประดับประดาให้มีสีสันสดใสสวยงามตระการตา เพื่อรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย ตลอดจน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพราะอำเภอภูเรือ เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของเด่นอำเภอภูเรือ รวมถึง ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เลือกชมชิมช้อป จากผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอภูเรือและชื่นชมสีสันสดใสของเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ลานต้นคริสต์มาส หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย