อุดรธานี – เอกอัคราชทูตออสเตรเลีย พบปะ หอการค้าอุดรฯ

วันที่ 17ส.ค.66  เวลา 12.00 น. เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพบปะกับ นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานทูตออสเตรเลียและหอการค้า ที่ห้องอาหาร VIP Publico ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
โดยหอการค้าฯ ได้เล่าถึงสภาวะเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัด ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรสมัยใหม่ Logistic การเชื่อมต่อรถไฟ ความเร็วสูง wellness City ตลอดจนถึงการค้าชายแดน และการป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการเชื่อมโยง FTA ไทย-ออสเตรเลีย มีความต้องการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นม และด้านการบริการ ทั้งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในการที่จะผลักดันให้ ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว และยังจะขอแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ การบริหารจัดการน้ำ การบริการ เป็นต้น ทั้งสองมีความยินดีที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้ นายธีรวัฒน์ คุณะปุระ  อดีตประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำคณะสมาชิก YEC และศิษย์เก่านักเรียนออสเตรเลีย ประกอบด้วย นายธนชาติ สุขบัญชา นายชานนท์ วัฒนพงศ์สิน นางสาวณิชากร กองทรัพย์ไพศาล งผิง) เข้าเยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกแด่ เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์