อุดรธานี (ชมคลิป) สโมสรโรตารีบ้านเชียงจับมือ ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดแข่งขันคณิตศาสตร์-อังกฤษ ในวันวิทยาศาสตร์

สโมสรโรตารีบ้านเชียง และมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี ร่วมกัน เปิดกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์กับอังกฤษ วันวิทยาศาสตร์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุม 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว) นายวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายกสโมสรโรตารี บ้านเชียง จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม GE Challenge การแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ (A Math Game) ครั้งที่ 10 และการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ครั้งที่ 12 ในวันวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี  โดยมี ดร. วิบูลย์ เป็นสุข รองอธิการบดี ผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อย ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สมาชิกสโมสรโรตารีบ้านเชียง และนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีกับจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สมการทางคณิตศาสตร์และศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทางสโมสรโรตารีบ้านเชียง ได้มอบรางวัลเครื่องเขียนจำนวน 200 ชุด ให้กับตัวแทน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลแจกในบูธ ของคณะครุศาสตร์ด้วย


นายวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวว่า การจัดแข่งขัน GE Challenge นี้ ถือได้ว่าเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสนับสนุนให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของเกมการแข่งขัน กิจกรรมเอแม็ท และกิจกรรมครอสเวิร์ด อันจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน พร้อมกับการบูรณาการทางวิชาการ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกฝนสมาธิตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาและต่อยอดในขั้นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัสดิน แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวว่า ในการแข่งขันเอแม็ท และ ครอสเวิร์ดเป็นเกมกีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในการเล่นอีกทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกฝนสมาธิอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้การตอบรับอย่างดียิ่งจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดในเขตพื้นที่อื่นๆ