เลย – ผอ.ซี 8 ปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษสร้างอาชีเสริมรายได้สวย

ผอ.ซี 8 ปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษเสริมรายได้สวยสร้างอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ปลูกแก้วมังกรของจังหวัดเลยมีมากที่สุดของประเทศไทย คือ จำนวน 20,31 1 ไร่ ใน พื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ ให้ผลผลิต จำนวน 19,101 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 3,354 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพื้นที่การผลิตสำคัญ 5 อำเภอ โดยคิดเป็น 96 % ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด คือ อ.ภูเรือ มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 9,440 ไร่ คิดเป็น 46 % ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด พื้นที่เก็บเกี่ยว 8,240 ไร่ อ.ด่านซ้าย มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 8,289 ไร่ คิดเป็น 41 % ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด พื้นที่เก็บเกี่ยว 8,281ไร่ อ.เมืองเลย อ.หนองหินและ อ.ปากชม ตามลำดับ สามารถปลูกได้ผลดี โดยเฉพาะ”แก้วมังกร” หลายสายพันธุ์อันเป็นแหล่งปลูกใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ราคานั้นแต่ละปีจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลไกตลาดและปริมาณการผลิตของเกษตรกร หน้าสวน 25 บาท/กก.เดือน ก.ค.-ส.ค.65 ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากที่สุด จะทำให้ราคาอาจต่ำลงเหลือ 5 บาท/กก.

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปเยี่ยมสวนแก้วมังกร ของนายนุรัตน์ พรหมดี ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ใช้เวลาว่างจากทางราชการนำครอบครัวปลูกแก้วมังกรในพื้นที่ของตนเอง เลขที่ 251 หมู่ 6 บ้านหนองอุ่มลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมจากปลูกมะม่วงมาปลูกแก้วมังกรแทน ในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จากการบอกต่อของเพื่อนๆเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากแก้วมังกรสามารถปลูกได้ดีภูมิประเทศเหมาะสมอีกทั้งตลาดยังเปิดกว้าง ด้วย มีคุณภาพ ลูกใหญ่ ให้ครบทุกรสชาติทั้งเนื้อสีแดง เนื้อสีสีขาว ปลูก ดูแลง่าย เพราะทนแล้ง ทนหนาวและฝนหนัก

โดยทำการปรับปรุงที่ดินทำเป็นแปลง มีร่องระบาย ระยะห่างต้นคือ 3 เมตร ขุดหลุมขนาด 30X30 ซม.เสาคอนกรีตหรือไม้เนื้อแข็งที่แข็งแรง เพราะเป็นไม้เลื้อย ด้านบนใช้เหล็ก ยางจักรยารนยนต์ ใช้แกลบดำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ อายุ 6-12 เดือนก็จะเริ่มออกดอก หรือ 8-15 ครั้งต่อปีกับการออกดอก อายุ 2 -3 ปีก็จะให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ส่วนการเก็บเกี่ยวก็ใช้กรรไกตัดที่ปลายขั้วผล แก้วมังกรแต่ละต้นจะให้ผลผลิตที่ดี สมบูรณ์ มีคุณภาพเฉลี่ย 60 กก.ต่อหลัก น้ำหนัก 3-4 ลูก ต่อกก. ปัจจุบันภายในสวนมีต้นแก้วมังกร 700 หลัก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตันต่อปี ด้านราคาปี 2566 ราคา35 บาทต่อกก. ต่ำสุดคือ 6-8 บาท ต่อ กก.ชนิดเนื้อสีแดงราคาจะสูงกว่า รสชาติหวายกว่า ผู้บริโภคได้ทานแก้วมังกรปลอดสารพิษมีประโยชน์ต่อร่างกาย ราคายุติธรรมผู้ปลูกอยู่ได้ก็พอใจแล้ว ที่สำคัญขายได้ทัง 12 เดือน สนใจแก้วมังกรคุณภาพสูงปลอดสารพิษ 100 % โทร.062 5944 570

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย