ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) คณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์ รับบิณฑบาตรนำไปช่วยผู้ยากไร้

คณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมสิ่งของที่ได้จัดทำเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและตำบล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้

         เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ถนนภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด คณะสงฆ์ นำโดยพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม พระครูดิตถธรรมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าอาวาสวัดบ้านท่าม่วง พร้อมพระภิกษุสงฆ์กว่า 20 รูป ร่วมกันออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากชาวบ้านท่าม่วงและชาวบ้านในพื้นที่ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ ที่นำจัตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นมาปูเสื่อบริเวณหน้าบ้านของตนเอง เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วม โดยภายหลังการรับบิณฑบาตของคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมด้วยนายอำเภอปทุมรัตต์ ได้ร่วมกันนำสิ่งของที่ได้มาจัดทำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับครอบครัวของนางจันทร์ มณีแสง อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่3 บ้านท่าม่วง ต.โพนสูง ซึ่งมีฐานะยากจนและอาศัยอยู่กับลูกและหลาน ๆ รวม 5 คน และนำไปมอบให้กับนางแป พรมหญ้าคา อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่3 บ้านท่าม่วง ต.โพนสูง ผู้มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง

         พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงดารถนนสายวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในอำเภอปทุมรัตต์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2565 ซึ่งอำเภอปทุมรัตต์ มีอยู่ทั้งหมด 8 ตำบล ในแต่ละตำบลก็จะมีการกำหนดเอา 1 หมู่บ้าน เพื่อศูนย์กลางในการจัดโครงการฯ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมในตำบลนั้นๆ เพื่อนำปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาตรไปจัดทำเป็นทุกยังชีพ แล้วนำไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านนั้นๆ และครัวเรือนที่ยากจนในตำบล ซึ่งจะมีผู้นำชุมชน เป็นผู้สำรวจว่า ในหมู่บ้าน ตำบล มีผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้จำนวนกี่คน ซึ่งกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีขวัญกำลังใจว่าคนปทุมรัตต์ไม่ทิ้งกัน 

       ด้าน พันจ่าโท คนึง พูลพิพิธ นายอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ พบว่า ยังพี่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานอยู่กว่า 7,000 ราย ซึ่งทางอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือไปแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ก็พบว่า ยังมีประชาชนลงทะเบียนคนยากไร้เพิ่มขึ้นกว่า 100 คน โดยเฉพาะความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย บางคนไม่มีบ้านหรือบ้านชำรุดทรุดโทรม ทางอำเภอก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยปีนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง และซ่อมแซมอีก จำนวน 2 หลัง รวมทั้งการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านโดยงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้ามาร่วมกันช่วยเหลือ รวมทั้งการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่จัดขึ้น ก็จะเป็นการช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย ตามนโยบายของทางอำเภอที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง