อุดรธานี – ร.13 พัน.1 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหนองหาน

ร.13 พัน.1 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในเวลาประมาณ 23.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำมีลมกรรโชกแรงและทำให้เกิดเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายที่หลังคาและฝาบ้านชั้น 2 จำนวน 1 หลังคาเรือน หน่วยจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้เจ้าของบ้านพร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13