ขอนแก่น – พ่อเมืองหมอแคน ตรวจพื้นที่พร่องน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจพื้นที่พร่องน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น


วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเมืองขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำในเขตเศรษฐกิจและชุมชนเมืองขอนแก่น จำนวน 3 จุด ดังนี้
1. บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จุดนี้พบขยะมูลฝอยกีดขวางการไหลของน้ำเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้ จัดทำที่ครอบหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำ หรือดัดแปลงนำตะกร้าขนาดใหญ่มาครอบเพื่อป้องกันขยะมูลฝอย หรือขยะถุงพลาสติกเข้าไปทำให้เครื่องสูบน้ำพังเสียหาย
2. บริเวณข้างห้างเซ็นทรัลพลาซ่า หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งระบายผ่านซอยเทพารักษ์ 8 จุดนี้มีการระบายน้ำผ่านชุมชนเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้ เทศบาลนครขอนแก่น เก็บขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากเป็นบริเวณชุมชนที่มีการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและลดปริมาณขยะที่จะไปกีดขวางทางน้ำ


3. บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 บริเวณดังกล่าว เป็นคลองส่งน้ำจากจุดที่ 2 เข้าในชุมชนเมืองเพื่อช่วยระบายกรณีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นคอขวดลอดใต้ถนนซอยเทพารักษ์ 8 ระยะทางประมาณ 300 เมตร จุดนี้จะมีน้ำท่วมขังเอ่อล้นบ้านเรือนประชาชนในบริเวณคลอง การแก้ไขที่ผ่านมา ใช้เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น สูบเพื่อเร่งการระบายน้ำออกไปต้นซอย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งการให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเตรียมพร้อมติดตั้งในบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีมีฝนตกหนัก หรือฝนตกต่อเนื่อง จากการคาดหมายลักษณะอากาศ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ข้อเน้นย้ำของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1. ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลการลอกท่อที่ดำเนินการแล้ว เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการแล้วกี่แห่ง
2. ให้นายอำเภอเมืองขอนแก่น ประสานเรือนจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอรับการสนับสนุนนักโทษมาดำเนินการลอกท่อ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ระบุจุดที่ต้องดำเนินการ
3. ให้เร่งดำเนินการ อย่าให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยประสาน