ตำรวจเลย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทมหากุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

ตำรวจเลย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทมหากุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566


ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุสมบทมหากุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อ แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็น เจ้าภาพในพิธีอุปสมบท โดยมี พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการอุปสมบท โดยผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จาก 19 สถานีตำรวจในสังกัด มีผู้สมัครใจ รวมจำนวน 52 คน ซึ่งในการใช้ศาสนาบำบัดเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการดำเนินงานด้านการบำบัดแบบ CBTX ผู้ที่ได้รับการบำบัดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว มีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และตำรวจภูธรเลย ได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นกุศโลบายเพื่อพัฒนาด้านจิตใจของผู้บำบัดในการศึกษาพระธรรมวินัย ส่งผลที่ดีในการดำรงอยู่กับสังคมในชุมชนต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย