หนองบัวลำภู – เชิญชวน เดิน วิ่ง ปั่น (WALK RUN BIKE) แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เชิญชวนชาวหนองบัวลำภู เดิน วิ่ง ปั่น( WALK RUN BIKE ) แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ระยะทาง 4.5 KM.สิ้นสุดการรับสมัคร 31 กค.นี้ก่อนเดิน วิ่ง ปั่น 29 ตค.66 No Stroke for all Thais by New Gen: “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคีเครือข่ายจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สวนสาธารณะหนองบัว) ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.5 KM.ชิงรางวัลพิเศษได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ค่าสมัคร 360 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสลิตา อุประ (หมอหลิ่ว)ฝ่ายประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 09-327-9424 ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ผ่าน 3 กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้หลอดเลือดสมอง เพื่อสู่เป้าหมายเดียวกันคือ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อม กิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 05.00 น.พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผ่านระบบไทยรัน (https://race.thai.run/) หรือสมัครตัวตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ค่าสมัคร 360 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทร 042312049-50 ต่อ 115
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู