อุดรธานี-ร.13 จัดพิธีประดับ เครื่องหมายยศและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ พันโท จำนวน 1 นาย และเป็น ว่าที่ ร้อยตรี จำนวน 1 นาย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก(พระพุทธเสนานาถเลี่ยมทอง) ให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ , ได้ปรับย้ายไปประจำ มณฑลทหารบกที่ 24 และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 นาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขความเจริญให้กับกำลังพลและผู้ร่วมพิธีฯ จากการดำเนินการจัดพิธีเกษียณอายุราชการฯดังกล่าว ทำให้กำลังพลที่เกษียณอายุราชการฯ และครอบครัว มีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้ความสำคัญและได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการ ซึ่งกำลังพลพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยเมื่อได้รับการประสานทุกโอกาส

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13