บึงกาฬ – เสวนาสร้างการรับรู้การท่องเที่ยว “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง”

เสวนาสร้างการรับรู้การท่องเที่ยว “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” ดึง soft power ในพื้นที่สู่การต่อยอด

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนายสมศักดิ์ สาโดด วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชลดา พิทักษ์สกฤษดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่จัดเสวนาสร้างการรับรู้ “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” ตามโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา และการนำทุนทางวัฒนธรรม มาเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ จากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม

ในการเสวนาได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมีการบรรยาย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ บรรยายการประชาสัมพันธ์ โดยนายณัฐิวุฒิ อินทา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ บรรยายแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ว่าที่ ร.ต. คมกฤษย์ เจนใจ ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการเล่าตำนานปู่อือลือจากนายถิ่น แดวขุนทด ประธานสภาวัฒนธรรมจ้งหวัดบึงกาฬ และพ่อจ้ำในพื้นที่ โดยมีนายอนุชิต บุญชม ผอ.สวท.บึงกาฬ ผู้นำชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล