ชัยภูมิ (ชมคลิป) ตร.จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย 100 % ตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาสัญจรปลอดภัย

ตร.จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย 100 % ตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาสัญจรปลอดภัย โดยยึดหลักหลักการ 5 S (Smile,Smart, Salute, Service mind และ Standard) เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสาย งานจราจรในอนาคตเป็นสุภาพบุรุษจราจร และเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้น


เมื่อ เวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.ค.66 ที่บริเวณลานด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณณัตน์ ผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นาย สมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิพร้อมเดินทางมาเป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย 100 % ตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาสัญจรปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต. ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พันตำรวจเอกปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว


ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงการควบคุมและจัดการจราจร รวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ ตามเป้าหมายของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า 1 คนต่อปี


โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล ในการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในด้านการบังคับใช้ กฎหมาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตของประชาชน จึงมุ่งเน้นให้การลด อุบัติเหตุทางถนน และการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นตัวชี้วัดในการตัดสิน ความสำเร็จของงานด้านจราจรทั่วประเทศ จึงได้จัดทำ”โครงการสุภาพบุรุษจราจร”โดยกำหนด หลักเกณฑ์การประเมินตำรวจจราจรในแต่ละหน่วย โดยเน้นหลักการ 5 S (Smile,Smart, Salute, Service mind และ Standard) เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสาย งานจราจรในอนาคตเป็นสุภาพบุรุษจราจร และเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้น การบังคับใช้ กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่าง เหมาะสมโดยเน้นให้ใช้วิธีการอบรมความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักว่าการกระทำผิดกฎหมายจราจรอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและ สูญเสียได้


ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย 100% ขึ้นตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาสัญจรปลอดภัย ให้กับคนชัยภูมิในครั้งนี้

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ